Våra tjänster.

Vi erbjuder service, montage och underhåll för alla typer av förbränningsanläggningar för energiproduktion bl.a. så gör vi service och säljer reservdelar till anläggningar tillverkade av Jernforsen Energi System AB, Hotab AB, Kmw Energi AB, Opti Energi AB m.fl. Vanliga bränslen i de pannanläggningar vi servar är pellets, fastbränsle, briketter, flis, spån, restprodukter från träindustrin, och livsmedelsindustri, sädesavrens m.fl. Vi servar samtliga förekommande eldningsutrustningar, pelletsbrännare, flisbrännare, stokers, retorter, rosteranordningar, rostervagnar och även rengöring av roster, m.m. Exempel på panntyper är hetvattenpannor, ångpannor m.fl. Vi tillverkar nya och reparerar gamla skruvtransportörer och kedjetransportörer för flis, pellets m.m. och roster till dom flesta ugnar och pannor. Vi gör även OM och TILLBYGGNADER av befintliga anläggningar av olika fabrikat på bl.a. SÅGVERK, VÄRMEVERK & SNICKERIFABRIKER. Inkl. på anläggningar tillverkade av Ånga & Värme AB. Vi gör även service & montage av Rökgaskondensorer, Elektrofilter & Slangfilter och vi kan även tillverka olika sorters balk konstruktioner, stålkonstruktioner m.m. på vår verkstad i Halmstad. Våra anställda har svetslicens för bärande konstruktioner enligt SS-EN 287-1:2011.

Våra servicetekniker är duktiga på felsökning, fastställa diagnos och trimma in förbränningsanläggningarna för att optimera och effektivisera driften.

Vi kan erbjuda olika typer av serviceavtal för att säkerställa en så driftsäker och energieffektiv anläggning som möjligt.
 

Siloutmatning för flis. Siloutmatning för flis.


Biram Svets & Montage HB
tillverkar i egen verkstad:
 

 

Ask- o. stoftsystem - Ask, slagg och stofttransportsystem. 
Transportsystem -Skruvtransportörer,etc. för bränsletransport i dimensioner efter kundens behov.

Silosystem -Stålsilos, Siloutmatning för olika bränslen.(karusell- eller stångutmatare)

Rökgasrening -Tillverkning och montage av multicykloner, rökgaskanaler, renovering av Stoftslussar/Cellmatare.

Plåtcontainers -Tillverkning och reparationer av plåtcontainrar, avfallscontainrar.
Byggnadssmide -Tillverkning och montage av diverse stålkonstruktioner, ståltrappor, trappräcken, balkongräcken m.m. i galvad och rostfritt material och även ingutningsgods enligt kundens förfrågan. Vi gör även lackade parkbänkar i metall till offentliga miljöer.
 

Ihopsättning av 18MW ugn
Fast rosterplan i en Ånga & Värme ugn.
Montage av Elektrofilter för EON i Perstorp.
Montage av två 10MW ugnar.
Rörligt rostersystem i en Jernforsen ugn.